Advertisements


TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE

Co-Chairs

Liang Xiongjian, Professor of BUPT, China
Villy-Baek Iversen, Vice-Chairman, , Professor of Technical Univ. of Denmark , Denmark

Vice-Chairs

Xin Zhanhong, Deputy-Dean of School of Economics &Management, BUPT
G. S. Kuo, Editor-in-Chief of IEEE Communications Magazine (2001-2002), Professor of BUPT

International Members

David Everitt, Australia
Moshe Zukerman, Australia
Richard Harris , Australia
Guido H. Petit, Belgium
Herwig Brunell, Belgium
Edmundo de Souza e Silva, Brazil
Nelson Fonseca, Brazil
Nelson Fonseca, Canada
James Yan , Canada
Khaled Elsayed, Egypt
Ilkka Norros, Finland
Jarmo Harju, Finland
Andrzej Duda, France
Annie Gravey, France
Guy Pujolle, France
James Roberts, France
Prosper Chemouil, France
Serge Fdida, France
Carmelita Goerg, Germany
Joachim Charzinski, Germany
Kurt Tutschku, Germany
Paul Kuehn , Germany
Ralf Lehnert, IAC Liaison, Germany
Udo Krieger, Germany
Ulrich Killat, Germany
Sandor Molnar, Hungary
Luigi Fratta, Italy
Marco Ajmone-Marsan, Italy
Konosuke Kawashima, Japan
Hajime Nakamura, Japan
Hasegawa Toshiharu , Japan
Wuyi Yue, Japan
Yutaka Takahashi, Japan
Dong-Ho Cho, Korea
Michal Pioro, Poland
Jose Brazio, Portugal
Tsitovich Ivan, Russia
John Liu Yun , Singapore
Sun Jie, Singapore
Manuel Villen Altamirano, Spain
Oscar Gonzalez-Soto , Spain
Ulf Koerner, Sweden
Michel Mandjes, The Netherlands
Onno Boxma, The Netherlands
Peter Key, UK
Laurie Cuthbert, UK
Debasis Mitra, USA
Deep Medhi , USA
Frank Huebner, USA
H. Richard Gail, USA
Y.T. Wang , USA

National Members

Changjia Chen, BJTU
Shiduan Cheng, BUPT
Tsang Danny, HKUST
Zailu Huang, HUST
Yuefeng Ji, BUPT
Zhaojun Ji, MII
K.T. KO, HKCU
Lemin Li, UESTC
Chuang Lin, Tsinghua Univ
Daming Liu, CQUPT
Zengji Liu, Xidian Univ
Keping Long, CQUPT
Tingjie Lu, BUPT
Luoming Meng, BUPT
Zhisheng Niu, Tsinghua Univ
Wanhua Qiu, BHU
Yong Ren, Tsinghua Univ
Qijiong She, CT
Huaying Shu, BUPT
Yan Wan, BUPT
Liangyuan Wang, NUPT
Shouyang Wang, CAS
Leping Wei, CT
Quanling Wei, RCU
Ku Wen, MII
Hequan Wu, CAE
Qizong Wu, BIT
Shixiong Wu, CPB
Ying Wu, UTStarcom
Haige Xiang, Peking Univ
Jinxue Xiao, CT
Bingqun Xiong, DTT
Guanghui Xu, CAS
Yan Xu, HKUST
Fangchun Yang, BUPT
Ping Zhang, BUPT
Qun Zhang, USTB
Houlin Zhao, ITU
Baoxin Zhou, CCSA